Jong N-VA wil geen verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijs

Door Ralph Packet op 5 november 2013, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Secundair onderwijs

Tijdens de jongste zitting van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement bepleitte Open Vld een verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogere studies van 600 naar 800 euro. Voor de gewone middenklasse die niet in aanmerking komt voor een studietoelage, zou dit een enorme lastenverhoging betekenen.

De kortzichtige maatregel van Open Vld kan studenten en gezinnen enkel doen afhaken van verdere studies en kansen doen missen. Gelukkig blijft deze Vlaamse Regering stevig in het onderwijs investeren.

Studenten moeten zich sneller kunnen (her)oriënteren. Daarom pleit Jong N-VA voor een oriëntatieproef voor het einde van het secundair onderwijs. Daarnaast kan er, in plaats van het inschrijvingsgeld te verhogen, minder leerkrediet uitgedeeld worden. Hierdoor zullen studenten sneller in de juiste opleiding terechtkomen en hun slaagkansen tijdens hun volledige traject beter inschatten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is