Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ralph Packet op 21 december 2018, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid

Europarlementslid Ralph Packet schrijft op trends.be over de belissing van de Europese Centrale Bank om eind deze maand te stoppen met extra geld in de economie te pompen. De Europese Centrale Bank (ECB) besliste eind vorige week haar obligatieaankopen stop te zetten. Niet omdat het gewenste …

Door Ralph Packet, Karl Vanlouwe op 12 december 2018, over deze onderwerpen: Europese handel, Buitenlandse handel

“Voor een open en exportgerichte economie zoals Vlaanderen, opent dit handelsakkoord met Japan nieuwe mogelijkheden. Het is een duw in de rug voor een slagkrachtig handelsbeleid in het voordeel van onze bedrijven en consumenten.” Volgens Europarlementslid Ralph Packet heeft Vlaanderen baat bij het …

Door Ralph Packet op 28 november 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, N-VA

Voormalig Jong N-VA-voorzitter Ralph Packet is sinds woensdag Europarlementslid voor de N-VA. Hij vervangt Sander Loones, die minister van Defensie en Ambtenarenzaken werd in de federale regering. Met zijn 28 jaar is Ralph Packet het jongste Europees parlementslid. Kritische stem Europarlementslid …

Door Ralph Packet op 5 november 2013, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Secundair onderwijs

Tijdens de jongste zitting van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement bepleitte Open Vld een verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogere studies van 600 naar 800 euro. Voor de gewone middenklasse die niet in aanmerking komt voor een studietoelage, zou dit een enorme lastenverhoging …

Door Ralph Packet op 27 september 2013, over deze onderwerpen: Monarchie

Bij de Blijde Intrede in Antwerpen voeren Jong N-VA en de Vlaams-nationalistische studentenvereniging KVHV vandaag een ludieke actie tegen het koningshuis. De jongeren delen vanaf 14 uur op het Hendrik Conscienceplein papieren kroontjes uit. "Zo voelt iederéén zich een beetje koning. Je kunt …

Door Ralph Packet op 12 juni 2013, over deze onderwerpen: Europees Parlement

De afgelopen dagen ontstond er grote beroering rond de massale afluisterpraktijken van de NSA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Intussen nadert de hervorming van de Europese wetgeving over gegevensbescherming de beslissende fase. Maar door intensief Amerikaans lobbywerk dreigt die nieuwe …